15 محصول

سر اگزوز

سر اگزوز به لوله ای گفته می شود.

گاز های حاصل از احتراق سوخت در اتومبیل را به بیرون هدایت می کند.

این لوله که در ابتدا به انتهای سیلندر ها متصل است.

در انتها به قسمت پشت خودرو ختم می شود. بدی هی است که گرفتگی، پارگی و مسائلی از این دست باعث ایجاد اتخلال در عملکرد اگزوز می شود.

ابتدای اگزوز شروع می کنیم.

اولین چیزی که باید بیان کرد گلویه اگزوز می باشد.

این قسمت در اصل قسمت ابتدایی اگزوز و متصل به موتور یا همان سیلندر ها بوده که بوسیله ی پیچ و یک واشر به موتور خودرو متصل می گردد.

بعد از گلویه ی اگزوز بدنه یا لوله ای را می بینیم که تا رسیدن به منبع اگزوز ادامه دارد.

منبع اگزوز قسمت حجیم تر و حباب مانندی را می گویند.

مسئولیت کم کردن و کنترل صدای خودرو را داشته و همچنین در درون خود کاتالیزور، سنسور و توری های جذب آلاینده را جای می دهد.

بعد از منبع اگزوز قسمت انتهایی اگزوز را می توان نام برد.

09058048656

در زیر می‌توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.